Öbor 


 - levnadsberättelser från Stockholms skärgård 


         

Välkommen till hemsidan för boken Öbor. 

Boken innehåller personporträtt av kvinnor och män, födda på 1940-talet och tidigare, boende i Stockholms skärgård. En mångfacetterad samling berättelser där vi tar upp ämnen som skolgång, arbete, familjeliv, traditioner, fritid, båtliv, fiske och jakt, hantverk, tro och existentiella frågor.